top of page

Uafgrænsede farvande - Finansiel planlægning af søfragtprojekter for søfartsindustrien

Med en stadig voksende global offshore-energisektor er projektstyring på havet blevet den vigtigste støtte for forskellige multinationale sø- og vejgodstransportfirmaer. Der findes talrige muligheder for finansiel planlægning inden for søfartsforsikring, likviditetsstyring og organisering af arbejdsfordelingsstrukturer, som tilfører uvurderlig værdi til den virksomhed, som en søfartsvirksomhed driver.

Offshore Energies UK (OEUK), det førende organ, der repræsenterer den britiske offshoreenergibranche, forudser i sin seneste rapport, at mere end 2 000 olie- og gasboringer i Nordsøen vil blive nedlagt inden 2025 til en anslået pris på 23,7 mia.


Denne udvikling tyder på en potentiel stigning i importen af olie og gas, hvilket i høj grad berører søtransportbranchen. Efterspørgslen efter maritime projektlederroller (PM) er steget som følge heraf, fordi der er behov for specialiseret ekspertise inden for udvikling af omfang, tidsplaner, ressourceplanlægning, budgetter, risikostyringsstrategier og kommunikationsmetoder.


MARITIM PROJEKTLEDELSE

En Marine PM håndterer projekter inden for det marine undervandsmiljø (ROV/AUV/Sonar-teknologier). De opretter en arbejdsfordelingsstruktur og bruger en hierarkisk struktur til at planlægge det arbejde, som skibene skal udføre. MMA Offshore yder f.eks. både front-end og back-end support med ruteplanlægning og modtagelse af varer.


Marine PM'er påtager sig mindre finansielle planlægningsroller i forbindelse med deres forsikringsplanlægning og koordinering af betalingskrav og sætter sig desuden ned med deres kunder for at udarbejde en slags 6-trins-finansplan. En sådan plan dækker hovedsagelig indkomstbeskyttelse mod beskadigede varer (til søs og på havnen), tabte eller stjålne varer og forsinkelser i forbindelse med forsendelse.SKIBSBYGNING OG REPARATION

Vedligeholdelse af skibsfartøjer kræver omfattende budgetplanlægning og sunde gældsindtægter med en sund gearing, da efterspørgslen efter skibsfart ændrer sig drastisk, idet spidsforbrugscyklusser aldrig rigtig er forudsigelige.


De fleste maritime tjenesteudbydere som MMA Offshore bruger datastyring til at forudse efterspørgslens sæsonbestemthed for at planlægge godt for at skibene forbliver velholdte og i stand til at holde i lange måneder uden pauser.ADMINISTRATIV PLANLÆGNING PÅ LAND

Hovedparten af kommunikations- og koordineringsarbejdet foregår på land, før, under og efter skibets ekspedition. Et vigtigt element i projektstyring på havet er de igangværende tekniske projekter, som gør skibsfarten mulig.


Aktiviteter som f.eks. kontakt med ingeniørrådgivere, byggetilsyn, inspektion af skibe og tilsyn med tørdokning kræver alle en omfattende budgetplan med løbende likviditetsstyring.References:1 visning0 kommentarer

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page